BAYMAK ISI POMPASI SİSTEMLERİ BODRUM

PAHALI ENERJİYE KARŞI BAYMAK

Artan çevre kirliliği ve küresel ısınmayla birlikte alternatif enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır ve günümüzde

enerji maliyetlerinin artması enerjinin doğru kullanımını ve tasarrufu ön plana çıkarmaktadır. Çevreyi kirletmeyen,

doğa dostu ürün teknolojileri ile hem yaşadığımız dünyayı korumakta hem de düşük enerji maliyetleri ile avantaj

sağlamaktayız.

Enerji verimliliği konusunda her zaman öncülük eden Baymak, enerjiyi doğru kullanan ürünleri ile tüketicilere ve

yatırımcılara enerji tasarrufu ve kazanç imkanı yaratmaktadır.

Baymak, hava kaynaklı ısı pompası ürünleri ile %75 ‘e varan enerji tasarrufu sağlayarak, çevre dostu, yüksek verimli

teknolojiyi sizlerle buluşturuyor.

ISI POMPASI NEDİR?

Isı pompaları dışarıdan verilen enerji ile ortamdan alınan ısıyı başka bir ortama aktaran cihazlardır.

Isı pompası ürünleri ile mahal ısıtması, mahal soğutması, havuz suyu ısıtma veya soğutması ve kullanım sıcak suyu

elde edilmesi gerçekleştirilebilir. Isı pompaları, soğutma çevrimi prensibi ile çalıştığından sistemde tüketilen enerji 

miktarı çok az olmakta, ısı kaynağı olarak doğal bir enerji kaynağı kullanılmaktadır.Bu kategoride ürün bulunamadı.