Arpina Atık Su Arıtma Sistemleri Bodrum


Ürün Açıklaması

Atıksu Arıtma Sistemleri Bodrum Teknik 05417898827


MBR Sistemleri


 

MBR prosesi sıvı/katı seperasyonu için son çökeltim havuzu yerine mikro gözenek çaplı membranların kullanıldığı askıda büyüyen aktif çamur sistemidir.

MBR sisteminin avantajları:

Son çökeltim tankı ve üçüncül filtrasyon adımları uygulamalrına ihtiyaç kalmaz, bu sayede tesis  için gerekli alan ihtiyacı azalır.

Son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.

Sistemde iyi çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için ugundur.

Yüksek çamur bekletme yaşları ile dizayn yapıldığından oluşan çamur miktarı daha düşüktür.

kalitesinde ürün elde edildiğinden yeniden kullanım uygulamaları için uygundur, daha yüksek kalitede su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.


Standart, önceden tasarımı yapılmış paket sistemler

Verimli kompak dizayn sayesinde tesis için düşük alan ihtiyacı

Sağlam, yüksek kaliteli sistem ve parçaları

Kolay kapsite arttırımı

Deşarj standartalrını sağlayan ya da çok daha altında kalan sistem ürün suyu değerleri

Betonarme Atıksu Arıtma Sistemleri


BİYOLOJİK BETONARME EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. 

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır. 

BİYOLOJİK BETONARME EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Maliyet: “Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri” miz ilk yatırım, işletme ve bakım maliyeti açılarından en optimum şekilde dizayn edilmiştir.

Kişiselleştirme: “Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri” mizin imalatı Antalya fabrikamızda, isteğinize bağlı olarak yerine ve sistem koşullarına uygun kişiye özel yapılabilmektedir.

Yerleşim: Kompakt şekilde dizayn edilmiş olan Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz minimum yere ihtiyaç duymaktadır. İsteğe göre tümüyle yer altı,yarı gömülü veya yer üstü dizayn edilmektedir.

Kolay Montaj: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz inşaat işlerinin tamamlanmasını takiben atıksu giriş, arıtılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması sonrasında kolayca devreye alınabilmektedir.

Tam Otomatik: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz insan müdahalesine ihtiyaç duymasızın Akıllı Röle (Compact PLC) kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez. Kalifiye elemana ihtiyacı yoktur.

Yüksek Performans: Sistem %98 gibi çok yüksek bir arıtma performansına sahiptir.

Gürültü: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz sessiz ve verimli olarak çalışırlar.

Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 de belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

Geri Kazanım: Sistemden çıkan kokusuz ve berrak su bahçe sulama, yer yıkama ve diğer ihtiyaçlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Atık Çamur Miktarı: Sistemde oluşan çamur miktarı minimumdur. Yılda sadece 3 veya 4 kez çamurun alınması gerekmektedir.

EKİPMAN KALİTESİ

Biyolojik yöntemle çalışan arıtma sistemlerinde olması gereken tüm üniteleri (ızgara, havalandırma, dezenfeksiyon ) içeren bir sistemdir.

Sistemlerimizde kullanılan hava difüzörleri orjinal ithal menşeli yüksek oksijen transfer  verimli tıkanmaz,muadillerine göre çok daha kaliteli ince hava kabarcığı veren membranlı tip kauçuk  difüzörlerdir.

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. 

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır. 

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Yüksek Kalite: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin ve ISO 14001 çevre yönetim sisteminin uygulandığı tesislerimizde üretilmektedir. Ayrıca Firmamızın tamir, bakım, servis ve montajı ile ilgili TSE tarafından 07.14.02-698 HYB no lu Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmaktadır.

Maliyet: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite” miz ilk yatırım, işletme ve bakım maliyeti açılarından en optimum şekilde dizayn edilmiştir.

Kişiselleştirme: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite” mizin imalatı Antalya fabrikamızda, isteğinize bağlı olarak yerine ve sistem koşullarına uygun kişiye özel yapılabilmektedir.

Yerleşim: Kompakt şekilde dizayn edilmiş olan Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz minimum yere ihtiyaç duymaktadır. İstenildiği takdirde yer altında gömülerek sorunsuz çalışmaktadır.

Kolay montaj: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz fabrikasyon olup yalnızca atıksu giriş, arıtılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması sonrasında kolayca devreye alınabilmektedir.

Tam Otomatik: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz insan müdahalesine ihtiyaç duymasızın Akıllı Röle (Compact PLC) kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez. Kalifiye elemana ihtiyacı yoktur.

Yüksek Performans: Sistem %98 gibi çok yüksek bir arıtma performansına sahiptir.

Görünüm: Standart yeşil rengi dışında istenen renkte ve desende boyanabilir.

Gürültü: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz sessiz ve verimli olarak çalışırlar.

Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 de belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

Geri Kazanım: Sistemden çıkan kokusuz ve berrak su bahçe sulama, yer yıkama ve diğer ihtiyaçlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Atık Çamur Miktarı: Sistemde oluşan çamur miktarı minimumdur. Yılda sadece 3 veya 4 kez çamurun alınması gerekmektedir.

EKİPMAN KALİTESİ

Biyolojik yöntemle çalışan arıtma sistemlerinde olması gereken tüm üniteleri (ızgara,havalandırma,dezenfeksiyon ) içeren paket bir ünitedir.

Ünitelerimizde kullanılan hava difüzörleri orjinal ithal menşeli yüksek oksijen transfer  verimli,tıkanmaz,muadillerine göre çok daha kaliteli ince hava kabarcığı veren membranlı tip kauçuk  difüzörlerdir.

Gövdesi  5  mm st.37 çelik saçtan imal edilen silindirik tip üniter bir yapıya sahiptir.                 

Su ile temas eden iç yüzeyleri iki kat mastik epoksi,dış yüzeyleri ise iki kat mastik epoksi üzeri son kat akrilik poliüretan boya ile korunmuş olup 

MBBR Sistemleri

ÖZELLİKLERİ & AVANTAJLARI

• Kendi kendini düzenleyen biyokütle.

• Kapasite artışı sağlayan esnek tasarım. 

• İşletimsel düzenleme gerektirmez, sadece ekipman bakımı gereklidir. 

• Yükleme farklılıklarının fazla olması durumunda bile dengeli. 

• Daha az alan kaplar.

• Düşük yatırım ve işletme maliyeti.

• Tek geçişli arıtma. 

• Birçok uygulama alanı.

• Kompakt ve son derece basit biyolojik arıtma sistemi.


Gri Su Arıtım Sistemleri


GREYLINE GRİ SU ARITIM SİSTEMLERİ

Bugünlerde atık sular siyah su ve gri su olarak ikiye ayrılır. Gri su, düşük besin seviyelerinde olduğu için arıtma maliyeti düşüktür ayrıca arıtmadan sonra tamamlayıcı dezenfeksiyona ihtiyaç duymaz.

Gri su, el yıkama lavabolarından, duşlardan ve banyolardan elde edilir ve bu atık sular yerinde geri dönüşüm yaptırılıp, klozet sifonlarında, bahçe sulamalarında ve araba yıkamasında kullanılabilir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.